Adatvédelmi nyilatkozat

Adatvédelmi nyilatkozat

 

1) PREAMBULUM

A Magyar Sportmárka Zrt., mint a "2rule" brand, illetve a www.2rule.hu weboldal kizárólagos tulajdonosa, illetve üzemeltetője nagy hangsúlyt fektet arra, hogy tevékenységét jogszerűen végezze. Különösen nagy hangsúlyt fektet - összhangban mind a hazai, mind az uniós törekvésekkel és jogi normákkal - a személyes adatok védelmére, azok átlátható kezelésére. Az Adatkezelő adatvédelmi nyilatkozatban tájékoztatást kíván nyújtani a www.2rule.hu honlap használata során megvalósuló adatkezelésekről, biztosítva ezzel az adatkezelés átláthatóságának követelményét. Erre tekintettel az Adatkezelő azt kéri valamennyi felhasználójától, hogy jelen szabályzat rendelkezéseit - annak elfogadását megelőzően - feltétlenül tanulmányozza át! A kezelt személyes adatok egy része magától az érintettől származik, egy másik része azonban – az érintettől származik ugyan – azonban azokat nem aktív magatartásával közli az adatkezelővel (pl.: IP cím). Az adatkezelést illetően esetlegesen felmerülő kérdéseit illetően forduljon bizalommal ügyfélszolgálatunkhoz (telefon: +36 30 174 31 72, e-mail elérhetőség: ugyfelszolgalat@2rule.hu). Kérjük a T. Felhasználót, hogy abban az esetben, ha az adatai kezelését illetően bármilyen sérelem éri, keressen minket, hogy közösen oldhassuk meg a felmerült problémákat!

 

2) Az adatkezelési tájékoztató célja

Jelen dokumentum célja a jogszabályban előírt kötelező tájékoztatás a www.2rule.hu weboldal működtetése során történő adatkezelésről.

Az Adatkezelő jelen tájékoztatóban leírt szabályokat, rendelkezéseket és kötelezettségeket saját magára jogilag kötelező érvényűnek tekinti és működése során alkalmazza. Adatkezelő kijelenti továbbá, hogy fontosnak tekinti az információs önrendelkezés jogát, különös tekintettel a személyes adatokra és saját hatókörében minden elérhető szervezeti, működési, szabályozási és technológia intézkedést megtesz e jogok betartása és betartatása érdekében.

Az Adatvédelmi nyilatkozat mindenkor hatályos verziója a www.2rule.hu weboldalon érhető el, amely szabályzat egyebekben a www.2rule.hu weboldalon működtetett online értékesítési felületre vonatkozó Általános Felhasználási Feltételek megnevezésű dokumentum mellékleteként, annak elválaszthatatlan részét képezi. Az Adatvédelmi nyilatkozatot az adatkezelő bármikor megváltoztathatja, a közzététel- és az érintettek tájékoztatásának kötelezettsége mellett.

 

A weboldal használatára az jogosult, aki a 16. életévét betöltötte!

 

3) Az Adatkezelő adatai

Név: Magyar Sportmárka Zrt.

Székhely: 2053 Herceghalom, Zsámbéki út 16.

Cégjegyzékszám: 13-10-041771

A bejegyző bíróság megnevezése: Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága

Adószám: 26204493-2-13

Az Adatkezelő elérhetőségei:

Postacím: 1133 Budapest, Váci út 80.

Központi telefonszám: +36 30 174 31 72

Központi e-mail: ugyfelszolgalat@2rule.hu

Kérjük, kérdés, panasz, vagy bármilyen észrevétel esetén szíveskedjen az adatkezelőt az elérhetőségek valamelyikén felkeresni!

 

4) Az Adatkezelő adatkezelései és a kezelt személyes adatok

A honlap, illetve a honlapon található webáruház használata során az alábbi adatkezelési tevékenységekkel találkozik/találkozhat a felhasználó:

- a www.2rule.hu honlap használata (kattintás a honlapra): a honlap felhasználói felületen történő megjelenésének időpontjában a felhasználótól személyes adatnak minősülő adatok érkeznek az adatkezelőhöz, amelyeket közvetlenül nem a felhasználó, hanem a felhasználó által használt informatikai eszköz ad meg az adatkezelőnek (pl.: sütik, IP cím). Tekintettel arra, hogy a vonatkozó jogi szabályozást az így kezelt adatokra is alkalmazni kell, az adatvédelmi tájékoztató részét képezi a honlap használata során megvalósuló adatkezelési tevékenység.

- regisztráció, illetve saját profil létrehozása a www.2rule.hu honlapon elérhető webáruházban. A regisztráció, illetve a saját profil létrehozása nem kötelező, de a webáruház nyújtotta szolgáltatás, vagyis a vásárlás lebonyolítását megkönnyíti. A felhasználó így bármikor megtekintheti korábbi rendeléseit és a jövőbeli vásárlásait is megkönnyíti azáltal, hogy a webáruház használatával létrejövő adásvételi szerződésekhez nem kell minden egyes alkalommal a személyes adatok megadása. Regisztráció, illetve saját profil létrehozása esetén tehát a személyes adatok kezelése addig tart, amíg azt a felhasználó meg nem szünteti, kivéve azt az esetet, amikor az utolsó belépés óta eltelt idő a két évet meghaladja, mert ebben az esetben az adatkezelő azt törli.

- online rendeléshez kapcsolódó adatok, vagyis a webáruház használata során a felhasználó és az adatkezelő közötti (távollévők közötti) adásvételi szerződés létrejöttéhez és annak teljesítéséhez szükséges adatok. Az online felületen történő vásárláshoz regisztráció nem szükséges. Az adatkezelés önálló adatkezelési tevékenységnek minősül, azaz a személyes adatok megadásával a felhasználó kizárólag ezen adatkezelési tevékenységhez kapcsolódóan járul hozzá. Értelemszerűen a regisztráció feltételezi viszont a honlap használatára vonatkozó adatkezelési tájékoztató elfogadását. Az adatkezelő külön kiemeli, hangsúlyozza, hogy az adásvételi szerződések teljesítéséhez, azaz a megrendelt termékek kiszállításához alvállalkozót – GLS futárszolgálat – vesz igénybe. Az alvállalkozóval megkötött alvállalkozói szerződés külön kitér az adatkezelés fontosságára, miszerint mindkét fél nyomatékosan hangsúlyozza, hogy a személyes adatkezelései során maximálisan figyelembe veszi a vonatkozó jogszabályi rendelkezéseket. E körben a futárszolgálat jogi garanciát vállalt, hogy az adatkezelővel létrejött adásvételi szerződések teljesítésében való részvétel során a hazai, illetve az uniós normákban foglaltak szerint jár el. A futárszolgálat adatkezelési szabályzatát a felhasználó a https://gls-group.eu/HU/hu/adatvedelmi-szabalyzat linken érheti el.

Tekintettel arra, hogy a webáruház használatára vonatkozó Általános Felhasználási Feltételek megnevezésű dokumentum, a szerződési feltételek meghatározása során kitér a futárszolgálat, mint alvállalkozó igénybe vételére, a felhasználónak figyelemmel kell lenni arra, hogy a létrejött szerződések teljesítéséhez a futárszolgálat tevékenységére szükség van. A kiszállításhoz pedig a felhasználó személyes adatainak egy része a futárszolgálat részére átadásra kerül, azok adatkezelője a futárszolgálat lesz. Erre tekintettel kérjük a felhasználót, hogy a személyes adatainak megadása során legyen figyelemmel e körülményre és csak abban az esetben bocsássa rendelkezésre a személyes adatait, ha egyetért azzal, hogy azokat az adatkezelő a futárszolgálat részére továbbítja.

- online ügyintézéshez kapcsolódó adatai megadásával a felhasználó az erre a célra létrehozott felületen, közvetlenül, elektronikus úton fordulhat az adatkezelőhöz,

- promóciós tevékenységhez, hírlevél, reklámcélú e-mail, sms küldéséhez kapcsolódó adatkezelés. Az adatkezelő reklámcélú tevékenységét kizárólag azon felhasználók irányába fejti ki, akik ehhez előzetesen hozzájárultak.

 

Az alábbiakban az adatkezelő részletesen bemutatja, hogy a fentiekben vázolt adatkezelési tevékenységek melyik személyes adatok megadását feltételezi a felhasználók részéről és részletesen ismerteti azok kezelésének folyamatát.

4.1. Regisztráció, saját profil létrehozása során megadandó személyes adatok

A regisztráció a képernyő jobb felső sarkában lévő „FEJ” ikonra kattintva végezhető el, az alábbi személyes adatok megadásával:

 • email cím
 • vezetéknév
 • keresztnév
 • felhasználó által generált jelszó
 • felhasználó által generált jelszó ismételten

A regisztrációt követően hozható létre a saját profil az alábbi adatokkal:

Számlázási adatok – magánszemély esetén:

 • vezetéknév,
 • keresztnév,
 • irányítószám,
 • város,
 • utca,
 • házszám
 • email cím
 • telefonszám

Számlázási adatok – nem magánszemély esetén:

      - cégnév

      - adószám

      - kapcsolattartó vezetéknév

      - kapcsolattartó keresztnév

 • irányítószám,
 • város,
 • utca,
 • házszám,
 • email cím,
 • telefonszám.

A weboldal alapeseteben úgy van beállítva, hogy „a számlázási adatok megegyeznek a szállítási adatokkal”, így az adatok közlése leegyszerűsödik azzal, hogy nem kell ismételten megadni azokat. Ez az oka annak, hogy a számlázási adatok között szerepel az e-mail cím, illetve a telefonszám, amely a megrendelés házhozszállítása során szükséges.

Abban az esetben, ha a számlázási adatok nem egyeznek meg a szállítási adatokkal, a szállítási adatok megadása is szükséges, amelyek a következők:

Szállítási adatok:

 • vezetéknév,
 • keresztnév,
 • irányítószám,
 • város,
 • utca,
 • házszám,
 • email cím,
 • telefonszám.

Az adatkezelés célja:

Elsősorban a felhasználóknak kényelmi szempontból előnyös a regisztráció, illetve a saját profil létrehozása, amely minden esetben önkéntes hozzájárulás alapján történik. Elmaradása a honlap használatát nem befolyásolja hátrányosan.  

Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása.

A hozzájárulás megadásának módja: a kért adatok kitöltését követően ahhoz, hogy a regisztráció létrejöjjön és az adatkezelő a személyes adatokat kezelhesse a felhasználónak meg kell jelölnie az online felületen az alábbi szöveget tartalmazó ikont, illetve el kell fogadnia az Általános Felhasználási Feltételeket is:

„Hozzájárulok az adataim kezeléséhez és elfogadom az Adatvédelmi Nyilatkozatot.”

A személyes adatok tárolásának időtartama: Az adatkezelő a regisztrációkor, illetve a saját profil létrehozásakor megadott személyes adatokat addig tárolja, amíg a felhasználó azt nem törli. Kivételt képez ez alól az eset alól az, ha a felhasználó az utolsó, saját fiókba történt belépésétől számított két év eltelt, mert ebben az esetben a regisztráció (saját profil) automatikusan megszűnik.

Adatkezelő, az adatkezelés során igénybe vett adatfeldolgozók: a regisztráció során kizárólagos adatkezelő a Magyar Sportmárka Zrt. A regisztráció, saját profil létrehozása során megadott adatok azonban az információ technológiai feladatokat (IT) ellátó alvállalkozó megismerheti.

Amennyiben a regisztrált felhasználó vásárol, az adatkezelő a létrejött adásvételi szerződés teljesítése érdekében ad át adatokat adatfeldolgozók részére. Ezekről bővebb tájékoztatást az „Online vásárláshoz kapcsolódó adatkezelés” pontban olvashat.

A regisztráció, illetve a saját profil létrehozása során megadott személyes adatok módosítása:

-  a felhasználó a „Profil frissítése” ikonra kattintva módosíthatja profilját a vezetéknév, illetve a keresztnév megváltoztatásával,

- a felhasználó módosíthatja a regisztrációkor megadott jelszavát régi, valamint új jelszavának megadásával,

- a felhasználó módosíthatja számlázási, illetve szállítási adatait,

- a felhasználó törölheti a létrehozott profilt, amelynek következtében a regisztrációkor, illetve a profil létrehozásakor megadott adatai törlődnek.

A profil törlése nem eredményezi viszont a már megvalósult adatkezeléseket pl: amennyiben a felhasználó vásárolt a webshopban a létrejött szerződéses, illetve számla-adatok a számviteli bizonylatokra előírt tárolási ideig megőrződnek, azokat az adatkezelőnek nem áll módjában törölni.

 

Bejelentkezés regisztrált felhasználóként, illetve Facebook-kal, valamint Google-val

Regisztrált felhasználó esetén a bejelentkezésre van csupán szükség a weboldal használatához, amelyet a regisztrált felhasználó a képernyő jobb felső sarkában lévő „FEJ” ikonra kattintva tehet meg e-mail címének és az általa korábban megadott jelszónak a megadásával. A weboldal e funkció keretében – kényelmi szempontokat szem előtt tartva – lehetőséget biztosít elfelejtett jelszó generálására, illetve megerősítő e-mail küldésére.

A felhasználónak lehetősége van arra, hogy a weboldalra a Facebook vagy a Google fiókján keresztül regisztráljon. Ezekben az esetekben a linkre kattintva átirányítás történik a regisztrációkor igénybe venni kívánt oldalakra és Facebook, valamint a Google fogja Önt tájékoztatni az adatok kezelésére vonatkozó szabályokról. A szolgáltatók adatvédelmi irányelveit a www.facebook.com, illetve a www.policies.google.com weboldalak tartalmazzák.

 

4.2. Online vásárláshoz kapcsolódó adatok

Az online vásárlást érintően kezelt adatok köre a vásárlás során létrejövő adásvételi szerződéshez kapcsolódnak. Az adatkezelő e körben kezeli a szerződés létrejöttéhez és teljesítéséhez minimálisan szükséges személyes adatokat.

A weboldalon történő vásárlásra regisztrált felhasználóként, illetve regisztráció nélkül is lehetőség van.

Amennyiben regisztrált felhasználóként kíván vásárolni, a virtuális kosárban lévő áruk megvásárlásához csupán a profiljába történő bejelentkezésre van szükség. Ebben az esetben az adatkezelő a regisztrációkor már megadott adatokat kezeli, újabb adatok megadására – a fizetéshez kapcsolódó adatok kivételével – nincs szükség.

Lehetőség van nem regisztrált felhasználóként történő vásárlásra is. Ebben az esetben a felhasználónak minden egyes vásárlás alkalmával meg kell adnia a regisztráció, illetve a saját profil létrehozásánál már felsorolt adatokat.

Az adatkezelés célja:

Az online vásárlás keretében megadott személyes adatok kezelésének célja a távollévők közötti adásvételi szerződés létrehozása, illetve a szerződéses kötelezettség teljesítése.

Az adatkezelés jogalapja:

Az online vásárláshoz, vagyis a szerződés létrejöttéhez szükség van a személyes adatok megadására, tehát az adatkezelés önkéntes hozzájáruláson alapul, azonban az adatkezelés jogalapjaként a szerződéses kötelezettség teljesítése is megjelölhető.

A hozzájárulást a felhasználó akként adja meg, hogy a kért adatok kitöltését követően ahhoz, hogy az adásvételi ügylet létrejöjjön és az adatkezelő a személyes adatokat kezelhesse a felhasználónak meg kell jelölnie az online felületen az alábbi szöveget tartalmazó ikont:

„Hozzájárulok az adataim kezeléséhez és elfogadom az Adatvédelmi Nyilatkozatot.”

A személyes adatok tárolásának időtartama: az online vásárláskor az adatkezelővel közölt személyes adatok az adásvételi szerződés, illetve az adásvételi szerződés alapján kiállított számviteli bizonylat részét képezik, amelyre tekintettel ezen adatokat az adatkezelő a számviteli bizonylatok megőrzésére vonatkozó ideig őrzi.

Adatkezelő és igénybe vett adatfeldolgozók:

A megrendelt áruk közvetlenül az adatkezelő raktárából kerülnek átadásra a kiszállítást végző futárszolgálat részére. A raktárkészlet kezelését végző adatfeldolgozó számára az adatkezelő hozzáférést biztosít az alábbi adatokhoz:

 • számlázási adatok, mivel a vásárlásról készült elektronikus számlát az adatkezelő helyezi el a vásárolt termékeket tartalmazó csomagban,
 • megvásárolt termékek, mivel az adatfeldolgozó állítja össze a kiszállítandó csomagot és adja át a futárszolgálat részére,
 • szállítási adatok, mivel ezeket az adatokat az adatfeldolgozó hozza a futárszolgálat tudomására.

A megrendelt termékek kiszállítása alvállalkozó (futárszolgálat) igénybe vételével történik. A futárszolgálat számára a szállítási adatok válnak megismerhetővé. Abban az esetben, ha a vásárló szállítási címként harmadik országnak minősülő címet jelöl meg, tudomásul veszi azt, hogy a szerződés teljesítéséhez a személyes adatainak harmadik országbeli adatkezelő részére történő átadása is szükségessé válik. Erre – azaz a szerződés teljesíthetőségére – tekintettel a személyes adatainak kezeléséhez történő hozzájárulással együtt ahhoz is hozzájárul, hogy a szállítás céljából személyes adatait harmadik országbeli adatfeldolgozó (futárszolgálat) kezelje.

A vásárlás során megadott személyes adatok közül a számla kiállításához szükséges adatokat a könyvelési tevékenységet végző adatfeldolgozó ismeri meg.

4.3. Fizetéshez kapcsolódó adatok:

A vásárlás ellenértékének a megtérítésére a SimplePay Online Fizetési Rendszer igénybe vételével van lehetőség. A SimplePay Online Fizetési Rendszer fejlesztője és üzemeltetője az OTP Mobil Kft. A „Megrendelés” gombra kattintással a felhasználó átkerül a SimplePay fizetési oldalra. A vételár kiegyenlítése érdekében – a Megrendelés gombra kattintással – a webáruház üzemeltetője az alábbi személyes adatokat továbbítja a SimplePay Online Fizetési Rendszer üzemeltetője, mint adatfeldolgozó felé:

 • név
 • email cím
 • telefonszám.

A „Megrendeléssel” Ön az adatok továbbításához hozzájárul, amely adattovábbítás a létrejött szerződés teljesítésének (vételár kiegyenlítése) feltétele.

Az adatkezelés célja: a távollévők között létrejött szerződés teljesítése.

Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása, szerződéses kötelezettség teljesítése.

Adatkezelő, igénybe vett adatfeldolgozó: Magyar Sportmárka Zrt.,

OTP Mobil Kft.

Az adatkezelő az adattovábbítással érintett személyes adatokat a számviteli bizonylatok megőrzési idejével megegyező ideig őrzi.

A  SimplePay Online Fizetési Rendszer további használatával kapcsolatos információk – köztük az adattovábbítást követően a személyes adatok kezelésére vonatkozó szabályok is – egyebekben a www.simple.hu weboldalon a https://simple.hu/adatkezelesi-tajekoztato linken érhetők el.

 

4.4. Online ügyintézéshez kapcsolódó adatok

A felhasználónak lehetősége van arra, hogy a “Kapcsolat” menüpontra kattintva, a megjelelő felületen elektronikus úton üzenetet küldjön a Magyar Sportmárka Zrt. részére.

Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása. Az üzenetet a rendszer csak akkor küldi el az, ha a felhasználó az adatkezeléshez a hozzájárulást megadta az alábbiak szerint:

„Hozzájárulok az adataim kezeléséhez és elfogadom az Adatvédelmi Nyilatkozatot.”

A kezelt adatok köre: vezetéknév, keresztnév, e-mail cím, telefonszám

Adatkezelés célja: a felhasználó által feltett kérdésnek a megválaszolása

Az adatok tárolásának ideje: az adatokat az adatkezelő az elintézést követően azonnal törli.

4.5. Hírlevélhez kapcsolódó adatok

Amennyiben a felhasználó hírlevelet (promóciós anyagot) kíván az adatkezelőtől kapni, azt vezetéknevének, keresztnevének, illetve e-mail címének megadásával kérheti.

Az adatkezelés célja: a felhasználó promócióban való részesülésének biztosítása.

Az adatkezelés jogalapja az érintett hozzájárulása, amelyet kifejezett nyilatkozattal ad meg az alábbiak szerinti ikon megjelölésével:

„Hozzájárulok az adataim kezeléséhez és elfogadom az Adatvédelmi Nyilatkozatot.”

A „Feliratkozás” gombra kattintásra kizárólag a fenti nyilatkozat elfogadását követően van lehetőség.

Az adatkezelés időtartama: a felhasználó bármikor dönthet úgy, hogy hírlevelet nem kíván kapni. Az erre vonatkozó nyilatkozatát az alábbiak szerint közölheti: minden hírlevélben szerepeltet az adatkezelő egy ún. „Feliratkozás törlése” linket. Amennyiben a felhasználó ezt megjelöli, a hírlevél küldési funkciót automatikusan megszünteti, azaz további hírlevelet részére az adatkezelő nem fog küldeni és az ehhez kapcsolódóan megadott személyes adatokat az adatkezelő törli. Abban az esetben, ha a felhasználó nem kérelmezi az adatkezelőtől a hírlevelek küldésének megszüntetését, az adatkezelő három évente kér megerősítést a felhasználóktól a hírlevél további küldéséhez.

A hírlevél küldéséhez megadott adatok tekintetében adatkezelő a Magyar Sportmárka Zrt., adatfeldolgozó pedig az adatkezelő megbízásából marketing tevékenységet végző szervezet.

 

5. A weboldalon elhelyezett cookie-k

Oldalainkon kizárólag session és analitics sütiket használunk, más sütiket nem.

5.1. Munkamenet süti – session cookie

Ezen sütik célja, hogy a látogatók maradéktalanul és zökkenőmentesen használhassák az adatkezelő weboldalát, annak funkcióit, és az ott elérhető szolgáltatásokat. Az ilyen típusú sütik érvényességi ideje alapesetben a munkamenet (böngészés) befejezéséig tart, a böngésző bezárásával a sütik e fajtája automatikusan törlődik a számítógépről, illetve a böngészésre használt más eszközről.

Az adatkezelés jogalapja: az érintett jogos érdeke, figyelemmel arra, hogy kiiktatásuk esetén nem biztosított az oldal zökkenőmentes használata, ld.: adatkezelés célja

Az adatkezelés célja a weboldalon üzemeltetett webáruház zökkenőmentes használata, különösen a saját fiókba történő bejelentkezés, illetve a vásárlói kosár használata. A munkamenet sütik kiiktatása esetén – amelyet a felhasználó a böngésző Eszközök/Beállítások menüben végezhet el – a felhasználónak nincs lehetősége a saját fiókjába történő bejelentkezésre, illetve nem lehetséges a kiválasztott termékek vásárlói kosárba helyezése sem.

Az adatkezelésben az egyes sütik által kezelt adatok és azok élettartama:

PHPSESSID: munkamenet azonosítása, session élettartam

REMEMBERME: emlékezz rám süti, 7 nap élettartam

COOKIECONSENT STATUS: jelenlegi süti megvalósítás elfogadás, 30 nap élettartam.

A sütik a felhasználókról az alábbi adatokat tárolja:

 • e-mail cím
 • keresztnév
 • vezetéknév
 • utolsó bejelentkezés időpontja
 • cím (checkout oldalról kimásolhatóak az adatok ami a formban van)
 • log (login, hibás login, süti elfogadás, hírlevél feliratkozás, hírlevélre feliratkozás kísérlet, elfelejtett jelszó igénylés, jelszó visszaállítás, cím frissítés, profil frissítés, regisztráció)
 • ip

5.2.Harmadik fél által elhelyezett analitikai sütik - analitics cookie

5.2.1.Google Analitics

Az Adatkezelő weboldalán alkalmazza a Google Analytics mint harmadik fél sütijeit is. A Google Analitics statisztikai célú szolgáltatás használatával az Adatkezelő szervere információkat gyűjt azzal kapcsolatban, hogy a látogatók hogyan használják a weboldalt. Az adatot a honlap fejlesztésének és a felhasználói élmény javításának céljával használja fel. Ezen sütik lejáratukig a látogató számítógépén vagy böngészésre használt más eszközén, annak böngészőjében maradnak, illetve addig ameddig a látogató nem törli azokat.

Az adatkezelés jogalapja: a felhasználó hozzájárulására. A honlap használatának a megkezdésekor a sütik alkalmazására vonatkozó tájékoztató tudomásul vételével léphet be a felhasználó az oldalra, azaz csak ebben az esetben használhatja a weboldalt. e tájékoztatóban informálja az adatkezelő az alkalmazott sütikről a felhasználót, illetve tájékoztatja arról is, hogy a sütik használatát miként mellőzheti.

Az adatkezelés célja: feltérképezze a honlap használatát érintő felhasználói szokásokat

A sütik által kezelt adatok és azok megőrzési ideje:

Google Analytics cookie-k:

_ga süti: azonosítja a felhasználót, érvényes: 2 év

_gid süti: a felhasználók megkülönböztetésére használatos sütik, érvényessége 24 óra.

Adatkezelő és az igénybe vett adatfeldolgozók:

Az adatok kezelését a Magyar Sportmárka Zrt. végzi, akinek megbízásából marketing tevékenységet végző alvállalkozó elemzi azokat.

5.3. Sütik letiltásának-, sütikkel kapcsolatos szabályok beállításának lehetősége

A felhasználónak lehetősége van – a honlapra történő látogatás alkalmán kívül –, a honlap használatához nélkülözhető sütikre vonatkozó szabályok beállítására, pl. bizonyos sütik használatának mellőzésére, a sütik letiltására stb., a használt böngésző megfelelő beállításaival. A sütik szelektív, vagy általános tiltásának beállítási lehetőségeiről szóló információk az adott böngésző „Segítség/Help” menüjében találhatóak meg. Ezek segítségével a sütik:

A legtöbb böngésző menüsorában található „Segítség” funkció tájékoztatást nyújt arra vonatkozóan, hogy a böngészőben hogyan lehet a sütiket:

 • általánosan letiltani;
 • a sütik elfogadásának módját beállítani (automatikus elfogadás, egyenként kérdezzen rá, stb.);
 • egyenként letiltani;
 • egyenként, vagy csoportosan törölni;
 • egyéb sütikkel kapcsolatos műveleteket elvégezni.

 

6) A kezelt adatok felhasználása és megőrzési ideje

 

 

Adatvédelmi nyilatkozat

 

1) PREAMBULUM

A Magyar Sportmárka Zrt., mint a "2rule" brand, illetve a www.2rule.hu weboldal kizárólagos tulajdonosa, illetve üzemeltetője nagy hangsúlyt fektet arra, hogy tevékenységét jogszerűen végezze. Különösen nagy hangsúlyt fektet - összhangban mind a hazai, mind az uniós törekvésekkel és jogi normákkal - a személyes adatok védelmére, azok átlátható kezelésére. Az Adatkezelő adatvédelmi nyilatkozatban tájékoztatást kíván nyújtani a www.2rule.hu honlap használata során megvalósuló adatkezelésekről, biztosítva ezzel az adatkezelés átláthatóságának követelményét. Erre tekintettel az Adatkezelő azt kéri valamennyi felhasználójától, hogy jelen szabályzat rendelkezéseit - annak elfogadását megelőzően - feltétlenül tanulmányozza át! A kezelt személyes adatok egy része magától az érintettől származik, egy másik része azonban – az érintettől származik ugyan – azonban azokat nem aktív magatartásával közli az adatkezelővel (pl.: IP cím). Az adatkezelést illetően esetlegesen felmerülő kérdéseit illetően forduljon bizalommal ügyfélszolgálatunkhoz (telefon: +36 30 174 31 72, e-mail elérhetőség: ugyfelszolgalat@2rule.hu). Kérjük a T. Felhasználót, hogy abban az esetben, ha az adatai kezelését illetően bármilyen sérelem éri, keressen minket, hogy közösen oldhassuk meg a felmerült problémákat!

 

2) Az adatkezelési tájékoztató célja

Jelen dokumentum célja a jogszabályban előírt kötelező tájékoztatás a www.2rule.hu weboldal működtetése során történő adatkezelésről.

Az Adatkezelő jelen tájékoztatóban leírt szabályokat, rendelkezéseket és kötelezettségeket saját magára jogilag kötelező érvényűnek tekinti és működése során alkalmazza. Adatkezelő kijelenti továbbá, hogy fontosnak tekinti az információs önrendelkezés jogát, különös tekintettel a személyes adatokra és saját hatókörében minden elérhető szervezeti, működési, szabályozási és technológia intézkedést megtesz e jogok betartása és betartatása érdekében.

Az Adatvédelmi nyilatkozat mindenkor hatályos verziója a www.2rule.hu weboldalon érhető el, amely szabályzat egyebekben a www.2rule.hu weboldalon működtetett online értékesítési felületre vonatkozó Általános Felhasználási Feltételek megnevezésű dokumentum mellékleteként, annak elválaszthatatlan részét képezi. Az Adatvédelmi nyilatkozatot az adatkezelő bármikor megváltoztathatja, a közzététel- és az érintettek tájékoztatásának kötelezettsége mellett.

 

A weboldal használatára az jogosult, aki a 16. életévét betöltötte!

 

3) Az Adatkezelő adatai

Név: Magyar Sportmárka Zrt.

Székhely: 2053 Herceghalom, Zsámbéki út 16.

Cégjegyzékszám: 13-10-041771

A bejegyző bíróság megnevezése: Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága

Adószám: 26204493-2-13

Az Adatkezelő elérhetőségei:

Postacím: 1133 Budapest, Váci út 80.

Központi telefonszám: +36 30 174 31 72

Központi e-mail: ugyfelszolgalat@2rule.hu

Kérjük, kérdés, panasz, vagy bármilyen észrevétel esetén szíveskedjen az adatkezelőt az elérhetőségek valamelyikén felkeresni!

 

4) Az Adatkezelő adatkezelései és a kezelt személyes adatok

A honlap, illetve a honlapon található webáruház használata során az alábbi adatkezelési tevékenységekkel találkozik/találkozhat a felhasználó:

- a www.2rule.hu honlap használata (kattintás a honlapra): a honlap felhasználói felületen történő megjelenésének időpontjában a felhasználótól személyes adatnak minősülő adatok érkeznek az adatkezelőhöz, amelyeket közvetlenül nem a felhasználó, hanem a felhasználó által használt informatikai eszköz ad meg az adatkezelőnek (pl.: sütik, IP cím). Tekintettel arra, hogy a vonatkozó jogi szabályozást az így kezelt adatokra is alkalmazni kell, az adatvédelmi tájékoztató részét képezi a honlap használata során megvalósuló adatkezelési tevékenység.

- regisztráció, illetve saját profil létrehozása a www.2rule.hu honlapon elérhető webáruházban. A regisztráció, illetve a saját profil létrehozása nem kötelező, de a webáruház nyújtotta szolgáltatás, vagyis a vásárlás lebonyolítását megkönnyíti. A felhasználó így bármikor megtekintheti korábbi rendeléseit és a jövőbeli vásárlásait is megkönnyíti azáltal, hogy a webáruház használatával létrejövő adásvételi szerződésekhez nem kell minden egyes alkalommal a személyes adatok megadása. Regisztráció, illetve saját profil létrehozása esetén tehát a személyes adatok kezelése addig tart, amíg azt a felhasználó meg nem szünteti, kivéve azt az esetet, amikor az utolsó belépés óta eltelt idő a két évet meghaladja, mert ebben az esetben az adatkezelő azt törli.

- online rendeléshez kapcsolódó adatok, vagyis a webáruház használata során a felhasználó és az adatkezelő közötti (távollévők közötti) adásvételi szerződés létrejöttéhez és annak teljesítéséhez szükséges adatok. Az online felületen történő vásárláshoz regisztráció nem szükséges. Az adatkezelés önálló adatkezelési tevékenységnek minősül, azaz a személyes adatok megadásával a felhasználó kizárólag ezen adatkezelési tevékenységhez kapcsolódóan járul hozzá. Értelemszerűen a regisztráció feltételezi viszont a honlap használatára vonatkozó adatkezelési tájékoztató elfogadását. Az adatkezelő külön kiemeli, hangsúlyozza, hogy az adásvételi szerződések teljesítéséhez, azaz a megrendelt termékek kiszállításához alvállalkozót – GLS futárszolgálat – vesz igénybe. Az alvállalkozóval megkötött alvállalkozói szerződés külön kitér az adatkezelés fontosságára, miszerint mindkét fél nyomatékosan hangsúlyozza, hogy a személyes adatkezelései során maximálisan figyelembe veszi a vonatkozó jogszabályi rendelkezéseket. E körben a futárszolgálat jogi garanciát vállalt, hogy az adatkezelővel létrejött adásvételi szerződések teljesítésében való részvétel során a hazai, illetve az uniós normákban foglaltak szerint jár el. A futárszolgálat adatkezelési szabályzatát a felhasználó a https://gls-group.eu/HU/hu/adatvedelmi-szabalyzat linken érheti el.

Tekintettel arra, hogy a webáruház használatára vonatkozó Általános Felhasználási Feltételek megnevezésű dokumentum, a szerződési feltételek meghatározása során kitér a futárszolgálat, mint alvállalkozó igénybe vételére, a felhasználónak figyelemmel kell lenni arra, hogy a létrejött szerződések teljesítéséhez a futárszolgálat tevékenységére szükség van. A kiszállításhoz pedig a felhasználó személyes adatainak egy része a futárszolgálat részére átadásra kerül, azok adatkezelője a futárszolgálat lesz. Erre tekintettel kérjük a felhasználót, hogy a személyes adatainak megadása során legyen figyelemmel e körülményre és csak abban az esetben bocsássa rendelkezésre a személyes adatait, ha egyetért azzal, hogy azokat az adatkezelő a futárszolgálat részére továbbítja.

- online ügyintézéshez kapcsolódó adatai megadásával a felhasználó az erre a célra létrehozott felületen, közvetlenül, elektronikus úton fordulhat az adatkezelőhöz,

- promóciós tevékenységhez, hírlevél, reklámcélú e-mail, sms küldéséhez kapcsolódó adatkezelés. Az adatkezelő reklámcélú tevékenységét kizárólag azon felhasználók irányába fejti ki, akik ehhez előzetesen hozzájárultak.

 

Az alábbiakban az adatkezelő részletesen bemutatja, hogy a fentiekben vázolt adatkezelési tevékenységek melyik személyes adatok megadását feltételezi a felhasználók részéről és részletesen ismerteti azok kezelésének folyamatát.

4.1. Regisztráció, saját profil létrehozása során megadandó személyes adatok

A regisztráció a képernyő jobb felső sarkában lévő „FEJ” ikonra kattintva végezhető el, az alábbi személyes adatok megadásával:

 • email cím
 • vezetéknév
 • keresztnév
 • felhasználó által generált jelszó
 • felhasználó által generált jelszó ismételten

A regisztrációt követően hozható létre a saját profil az alábbi adatokkal:

Számlázási adatok – magánszemély esetén:

 • vezetéknév,
 • keresztnév,
 • irányítószám,
 • város,
 • utca,
 • házszám
 • email cím
 • telefonszám

Számlázási adatok – nem magánszemély esetén:

      - cégnév

      - adószám

      - kapcsolattartó vezetéknév

      - kapcsolattartó keresztnév

 • irányítószám,
 • város,
 • utca,
 • házszám,
 • email cím,
 • telefonszám.

A weboldal alapeseteben úgy van beállítva, hogy „a számlázási adatok megegyeznek a szállítási adatokkal”, így az adatok közlése leegyszerűsödik azzal, hogy nem kell ismételten megadni azokat. Ez az oka annak, hogy a számlázási adatok között szerepel az e-mail cím, illetve a telefonszám, amely a megrendelés házhozszállítása során szükséges.

Abban az esetben, ha a számlázási adatok nem egyeznek meg a szállítási adatokkal, a szállítási adatok megadása is szükséges, amelyek a következők:

Szállítási adatok:

 • vezetéknév,
 • keresztnév,
 • irányítószám,
 • város,
 • utca,
 • házszám,
 • email cím,
 • telefonszám.

Az adatkezelés célja:

Elsősorban a felhasználóknak kényelmi szempontból előnyös a regisztráció, illetve a saját profil létrehozása, amely minden esetben önkéntes hozzájárulás alapján történik. Elmaradása a honlap használatát nem befolyásolja hátrányosan.  

Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása.

A hozzájárulás megadásának módja: a kért adatok kitöltését követően ahhoz, hogy a regisztráció létrejöjjön és az adatkezelő a személyes adatokat kezelhesse a felhasználónak meg kell jelölnie az online felületen az alábbi szöveget tartalmazó ikont, illetve el kell fogadnia az Általános Felhasználási Feltételeket is:

„Hozzájárulok az adataim kezeléséhez és elfogadom az Adatvédelmi Nyilatkozatot.”

A személyes adatok tárolásának időtartama: Az adatkezelő a regisztrációkor, illetve a saját profil létrehozásakor megadott személyes adatokat addig tárolja, amíg a felhasználó azt nem törli. Kivételt képez ez alól az eset alól az, ha a felhasználó az utolsó, saját fiókba történt belépésétől számított két év eltelt, mert ebben az esetben a regisztráció (saját profil) automatikusan megszűnik.

Adatkezelő, az adatkezelés során igénybe vett adatfeldolgozók: a regisztráció során kizárólagos adatkezelő a Magyar Sportmárka Zrt. A regisztráció, saját profil létrehozása során megadott adatok azonban az információ technológiai feladatokat (IT) ellátó alvállalkozó megismerheti.

Amennyiben a regisztrált felhasználó vásárol, az adatkezelő a létrejött adásvételi szerződés teljesítése érdekében ad át adatokat adatfeldolgozók részére. Ezekről bővebb tájékoztatást az „Online vásárláshoz kapcsolódó adatkezelés” pontban olvashat.

A regisztráció, illetve a saját profil létrehozása során megadott személyes adatok módosítása:

-  a felhasználó a „Profil frissítése” ikonra kattintva módosíthatja profilját a vezetéknév, illetve a keresztnév megváltoztatásával,

- a felhasználó módosíthatja a regisztrációkor megadott jelszavát régi, valamint új jelszavának megadásával,

- a felhasználó módosíthatja számlázási, illetve szállítási adatait,

- a felhasználó törölheti a létrehozott profilt, amelynek következtében a regisztrációkor, illetve a profil létrehozásakor megadott adatai törlődnek.

A profil törlése nem eredményezi viszont a már megvalósult adatkezeléseket pl: amennyiben a felhasználó vásárolt a webshopban a létrejött szerződéses, illetve számla-adatok a számviteli bizonylatokra előírt tárolási ideig megőrződnek, azokat az adatkezelőnek nem áll módjában törölni.

 

Bejelentkezés regisztrált felhasználóként, illetve Facebook-kal, valamint Google-val

Regisztrált felhasználó esetén a bejelentkezésre van csupán szükség a weboldal használatához, amelyet a regisztrált felhasználó a képernyő jobb felső sarkában lévő „FEJ” ikonra kattintva tehet meg e-mail címének és az általa korábban megadott jelszónak a megadásával. A weboldal e funkció keretében – kényelmi szempontokat szem előtt tartva – lehetőséget biztosít elfelejtett jelszó generálására, illetve megerősítő e-mail küldésére.

A felhasználónak lehetősége van arra, hogy a weboldalra a Facebook vagy a Google fiókján keresztül regisztráljon. Ezekben az esetekben a linkre kattintva átirányítás történik a regisztrációkor igénybe venni kívánt oldalakra és Facebook, valamint a Google fogja Önt tájékoztatni az adatok kezelésére vonatkozó szabályokról. A szolgáltatók adatvédelmi irányelveit a www.facebook.com, illetve a www.policies.google.com weboldalak tartalmazzák.

 

4.2. Online vásárláshoz kapcsolódó adatok

Az online vásárlást érintően kezelt adatok köre a vásárlás során létrejövő adásvételi szerződéshez kapcsolódnak. Az adatkezelő e körben kezeli a szerződés létrejöttéhez és teljesítéséhez minimálisan szükséges személyes adatokat.

A weboldalon történő vásárlásra regisztrált felhasználóként, illetve regisztráció nélkül is lehetőség van.

Amennyiben regisztrált felhasználóként kíván vásárolni, a virtuális kosárban lévő áruk megvásárlásához csupán a profiljába történő bejelentkezésre van szükség. Ebben az esetben az adatkezelő a regisztrációkor már megadott adatokat kezeli, újabb adatok megadására – a fizetéshez kapcsolódó adatok kivételével – nincs szükség.

Lehetőség van nem regisztrált felhasználóként történő vásárlásra is. Ebben az esetben a felhasználónak minden egyes vásárlás alkalmával meg kell adnia a regisztráció, illetve a saját profil létrehozásánál már felsorolt adatokat.

Az adatkezelés célja:

Az online vásárlás keretében megadott személyes adatok kezelésének célja a távollévők közötti adásvételi szerződés létrehozása, illetve a szerződéses kötelezettség teljesítése.

Az adatkezelés jogalapja:

Az online vásárláshoz, vagyis a szerződés létrejöttéhez szükség van a személyes adatok megadására, tehát az adatkezelés önkéntes hozzájáruláson alapul, azonban az adatkezelés jogalapjaként a szerződéses kötelezettség teljesítése is megjelölhető.

A hozzájárulást a felhasználó akként adja meg, hogy a kért adatok kitöltését követően ahhoz, hogy az adásvételi ügylet létrejöjjön és az adatkezelő a személyes adatokat kezelhesse a felhasználónak meg kell jelölnie az online felületen az alábbi szöveget tartalmazó ikont:

„Hozzájárulok az adataim kezeléséhez és elfogadom az Adatvédelmi Nyilatkozatot.”

A személyes adatok tárolásának időtartama: az online vásárláskor az adatkezelővel közölt személyes adatok az adásvételi szerződés, illetve az adásvételi szerződés alapján kiállított számviteli bizonylat részét képezik, amelyre tekintettel ezen adatokat az adatkezelő a számviteli bizonylatok megőrzésére vonatkozó ideig őrzi.

Adatkezelő és igénybe vett adatfeldolgozók:

A megrendelt áruk közvetlenül az adatkezelő raktárából kerülnek átadásra a kiszállítást végző futárszolgálat részére. A raktárkészlet kezelését végző adatfeldolgozó számára az adatkezelő hozzáférést biztosít az alábbi adatokhoz:

 • számlázási adatok, mivel a vásárlásról készült elektronikus számlát az adatkezelő helyezi el a vásárolt termékeket tartalmazó csomagban,
 • megvásárolt termékek, mivel az adatfeldolgozó állítja össze a kiszállítandó csomagot és adja át a futárszolgálat részére,
 • szállítási adatok, mivel ezeket az adatokat az adatfeldolgozó hozza a futárszolgálat tudomására.

A megrendelt termékek kiszállítása alvállalkozó (futárszolgálat) igénybe vételével történik. A futárszolgálat számára a szállítási adatok válnak megismerhetővé. Abban az esetben, ha a vásárló szállítási címként harmadik országnak minősülő címet jelöl meg, tudomásul veszi azt, hogy a szerződés teljesítéséhez a személyes adatainak harmadik országbeli adatkezelő részére történő átadása is szükségessé válik. Erre – azaz a szerződés teljesíthetőségére – tekintettel a személyes adatainak kezeléséhez történő hozzájárulással együtt ahhoz is hozzájárul, hogy a szállítás céljából személyes adatait harmadik országbeli adatfeldolgozó (futárszolgálat) kezelje.

A vásárlás során megadott személyes adatok közül a számla kiállításához szükséges adatokat a könyvelési tevékenységet végző adatfeldolgozó ismeri meg.

4.3. Fizetéshez kapcsolódó adatok:

A vásárlás ellenértékének a megtérítésére a SimplePay Online Fizetési Rendszer igénybe vételével van lehetőség. A SimplePay Online Fizetési Rendszer fejlesztője és üzemeltetője az OTP Mobil Kft. A „Megrendelés” gombra kattintással a felhasználó átkerül a SimplePay fizetési oldalra. A vételár kiegyenlítése érdekében – a Megrendelés gombra kattintással – a webáruház üzemeltetője az alábbi személyes adatokat továbbítja a SimplePay Online Fizetési Rendszer üzemeltetője, mint adatfeldolgozó felé:

 • név
 • email cím
 • telefonszám
 • számlázási és szállítási cím.

A „Megrendeléssel” Ön az adatok továbbításához hozzájárul, amely adattovábbítás a létrejött szerződés teljesítésének (vételár kiegyenlítése) feltétele.

Az adatkezelés célja: a távollévők között létrejött szerződés teljesítése.

Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása, szerződéses kötelezettség teljesítése.

Adatkezelő, igénybe vett adatfeldolgozó: Magyar Sportmárka Zrt.,

OTP Mobil Kft.

Az adatkezelő az adattovábbítással érintett személyes adatokat a számviteli bizonylatok megőrzési idejével megegyező ideig őrzi.

A  SimplePay Online Fizetési Rendszer további használatával kapcsolatos információk – köztük az adattovábbítást követően a személyes adatok kezelésére vonatkozó szabályok is – egyebekben a www.simple.hu weboldalon a https://simple.hu/adatkezelesi-tajekoztato linken érhetők el.

 

4.4. Online ügyintézéshez kapcsolódó adatok

A felhasználónak lehetősége van arra, hogy a “Kapcsolat” menüpontra kattintva, a megjelelő felületen elektronikus úton üzenetet küldjön a Magyar Sportmárka Zrt. részére.

Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása. Az üzenetet a rendszer csak akkor küldi el az, ha a felhasználó az adatkezeléshez a hozzájárulást megadta az alábbiak szerint:

„Hozzájárulok az adataim kezeléséhez és elfogadom az Adatvédelmi Nyilatkozatot.”

A kezelt adatok köre: vezetéknév, keresztnév, e-mail cím, telefonszám

Adatkezelés célja: a felhasználó által feltett kérdésnek a megválaszolása

Az adatok tárolásának ideje: az adatokat az adatkezelő az elintézést követően azonnal törli.

4.5. Hírlevélhez kapcsolódó adatok

Amennyiben a felhasználó hírlevelet (promóciós anyagot) kíván az adatkezelőtől kapni, azt vezetéknevének, keresztnevének, illetve e-mail címének megadásával kérheti.

Az adatkezelés célja: a felhasználó promócióban való részesülésének biztosítása.

Az adatkezelés jogalapja az érintett hozzájárulása, amelyet kifejezett nyilatkozattal ad meg az alábbiak szerinti ikon megjelölésével:

„Hozzájárulok az adataim kezeléséhez és elfogadom az Adatvédelmi Nyilatkozatot.”

A „Feliratkozás” gombra kattintásra kizárólag a fenti nyilatkozat elfogadását követően van lehetőség.

Az adatkezelés időtartama: a felhasználó bármikor dönthet úgy, hogy hírlevelet nem kíván kapni. Az erre vonatkozó nyilatkozatát az alábbiak szerint közölheti: minden hírlevélben szerepeltet az adatkezelő egy ún. „Feliratkozás törlése” linket. Amennyiben a felhasználó ezt megjelöli, a hírlevél küldési funkciót automatikusan megszünteti, azaz további hírlevelet részére az adatkezelő nem fog küldeni és az ehhez kapcsolódóan megadott személyes adatokat az adatkezelő törli. Abban az esetben, ha a felhasználó nem kérelmezi az adatkezelőtől a hírlevelek küldésének megszüntetését, az adatkezelő három évente kér megerősítést a felhasználóktól a hírlevél további küldéséhez.

A hírlevél küldéséhez megadott adatok tekintetében adatkezelő a Magyar Sportmárka Zrt., adatfeldolgozó pedig az adatkezelő megbízásából marketing tevékenységet végző szervezet.

 

5. A weboldalon elhelyezett cookie-k

Oldalainkon kizárólag session és analitics sütiket használunk, más sütiket nem.

5.1. Munkamenet süti – session cookie

Ezen sütik célja, hogy a látogatók maradéktalanul és zökkenőmentesen használhassák az adatkezelő weboldalát, annak funkcióit, és az ott elérhető szolgáltatásokat. Az ilyen típusú sütik érvényességi ideje alapesetben a munkamenet (böngészés) befejezéséig tart, a böngésző bezárásával a sütik e fajtája automatikusan törlődik a számítógépről, illetve a böngészésre használt más eszközről.

Az adatkezelés jogalapja: az érintett jogos érdeke, figyelemmel arra, hogy kiiktatásuk esetén nem biztosított az oldal zökkenőmentes használata, ld.: adatkezelés célja

Az adatkezelés célja a weboldalon üzemeltetett webáruház zökkenőmentes használata, különösen a saját fiókba történő bejelentkezés, illetve a vásárlói kosár használata. A munkamenet sütik kiiktatása esetén – amelyet a felhasználó a böngésző Eszközök/Beállítások menüben végezhet el – a felhasználónak nincs lehetősége a saját fiókjába történő bejelentkezésre, illetve nem lehetséges a kiválasztott termékek vásárlói kosárba helyezése sem.

Az adatkezelésben az egyes sütik által kezelt adatok és azok élettartama:

PHPSESSID: munkamenet azonosítása, session élettartam

REMEMBERME: emlékezz rám süti, 7 nap élettartam

COOKIECONSENT STATUS: jelenlegi süti megvalósítás elfogadás, 30 nap élettartam.

A sütik a felhasználókról az alábbi adatokat tárolja:

 • e-mail cím
 • keresztnév
 • vezetéknév
 • utolsó bejelentkezés időpontja
 • cím (checkout oldalról kimásolhatóak az adatok ami a formban van)
 • log (login, hibás login, süti elfogadás, hírlevél feliratkozás, hírlevélre feliratkozás kísérlet, elfelejtett jelszó igénylés, jelszó visszaállítás, cím frissítés, profil frissítés, regisztráció)
 • ip

5.2.Harmadik fél által elhelyezett analitikai sütik - analitics cookie

5.2.1.Google Analitics

Az Adatkezelő weboldalán alkalmazza a Google Analytics mint harmadik fél sütijeit is. A Google Analitics statisztikai célú szolgáltatás használatával az Adatkezelő szervere információkat gyűjt azzal kapcsolatban, hogy a látogatók hogyan használják a weboldalt. Az adatot a honlap fejlesztésének és a felhasználói élmény javításának céljával használja fel. Ezen sütik lejáratukig a látogató számítógépén vagy böngészésre használt más eszközén, annak böngészőjében maradnak, illetve addig ameddig a látogató nem törli azokat.

Az adatkezelés jogalapja: a felhasználó hozzájárulására. A honlap használatának a megkezdésekor a sütik alkalmazására vonatkozó tájékoztató tudomásul vételével léphet be a felhasználó az oldalra, azaz csak ebben az esetben használhatja a weboldalt. e tájékoztatóban informálja az adatkezelő az alkalmazott sütikről a felhasználót, illetve tájékoztatja arról is, hogy a sütik használatát miként mellőzheti.

Az adatkezelés célja: feltérképezze a honlap használatát érintő felhasználói szokásokat

A sütik által kezelt adatok és azok megőrzési ideje:

Google Analytics cookie-k:

_ga süti: azonosítja a felhasználót, érvényes: 2 év

_gid süti: a felhasználók megkülönböztetésére használatos sütik, érvényessége 24 óra.

Adatkezelő és az igénybe vett adatfeldolgozók:

Az adatok kezelését a Magyar Sportmárka Zrt. végzi, akinek megbízásából marketing tevékenységet végző alvállalkozó elemzi azokat.

5.3. Sütik letiltásának-, sütikkel kapcsolatos szabályok beállításának lehetősége

A felhasználónak lehetősége van – a honlapra történő látogatás alkalmán kívül –, a honlap használatához nélkülözhető sütikre vonatkozó szabályok beállítására, pl. bizonyos sütik használatának mellőzésére, a sütik letiltására stb., a használt böngésző megfelelő beállításaival. A sütik szelektív, vagy általános tiltásának beállítási lehetőségeiről szóló információk az adott böngésző „Segítség/Help” menüjében találhatóak meg. Ezek segítségével a sütik:

A legtöbb böngésző menüsorában található „Segítség” funkció tájékoztatást nyújt arra vonatkozóan, hogy a böngészőben hogyan lehet a sütiket:

 • általánosan letiltani;
 • a sütik elfogadásának módját beállítani (automatikus elfogadás, egyenként kérdezzen rá, stb.);
 • egyenként letiltani;
 • egyenként, vagy csoportosan törölni;
 • egyéb sütikkel kapcsolatos műveleteket elvégezni.

 

6) A kezelt adatok felhasználása és megőrzési ideje

 

Adatkezelés neve

Adatkezelő/

adatfeldolgozó

Adatkezelés célja

Jogalap/Jogszabály

Megőrzési idő

Honlap használatával megvalósuló adatkezelés:

- session sütik kezelése

 

 

 

 

 

- analitikai sütik kezelése

 

 

 

 

- Magyar Sportmárka Zrt.

 

- IT tevékenységet végző adatfeldolgozó

 

 

 

- Magyar Sportmárka Zrt., mint adatkezelő

 

 

 

 

 

 

 

- IT tevékenységet végző adatfeldolgozó

 

- marketing tevékenységet végző adatfeldolgozó

 

 

 

 

honlap használatához szükséges adatok kezelése

 

 

 

-értékesítési tevékenység hatékonyabbá tétele, a honlap használatát érintő felhasználói szokások feltérképezése

-technikai feladatok lebonyolítása

-az adatok elemzése az adatkezelői cél érdekében

 

 

 

 

 

a felhasználó jogos érdeke, mivel alkalmazásuk nélkül a honlap nem használható

 

 

hozzájárulás

 

 

 

 

- böngésző bezárása, illetve az adatkezelő által a fentiekben (5.1. pont) meghatározott őrzési idő

5.2.1. pontban meghatározott megőrzési idő

Regisztrációhoz, saját profil létrehozásához szükséges adatok kezelése

- Magyar Sportmárka Zrt., adatkezelő

- IT tevékenységet végző adatfeldolgozó

 

 

felhasználói élmény fokozása

az érintett hozzájárulása

az érintett jogosult dönteni, de legfeljebb az utolsó belépést követő 2 év. Az érintett nyilatkozatáról történő tudomásszerzést követően azonnal, illetve a két év elteltével az adatkezelő az adatokat törli.

Online vásárláshoz szükséges adatok

- Magyar Sportmárka Zrt.  adatkezelő

-csomagolási tevékenységet végző adatfeldolgozó

- szállítási tevékenységet végző adatfeldolgozó

-számviteli nyilvántartások vezetését végző adatfeldolgozó

- simple pay szolgáltatást nyújtó adatfeldolgozó

 

szerződés létrejötte, teljesítése

az érintett hozzájárulása, szerződéses kötelezettség

a számviteli bizonylat megőrzésére vonatkozó időtartammal egyező

Online ügyintézéshez szükséges adatok kezelése

Magyar Sportmárka Zrt.

kapcsolatfelvétel az adatkezelővel, ügyintézés megkönnyítése

hozzájárulás

elintézést követően

hírlevél küldéséhez szükséges adatok

- Magyar Sportmárka Zrt., adatkezelő

- marketing tevékenységet végző adatfeldolgozó

 

 

promóciós anyagok küldése

az érintett hozzájárulása

az érintett bármikor kérheti a hírlevél küldésének megszüntetését, ebben az esetben az adatok azonnak törlésre kerülnek, ennek hiányában pedig az adatkezelő három évente kér megerősítést a hírlevelek küldéséhez. Megerősítés hiányában az adatokat azonnal törli.

 

7. Az érintett jogai

Az Érintett az Adatkezelő által kezelt személyes adataival kapcsolatosan – többek között – a következőkben leírt jogokkal élhet.

7.1. Az érintett hozzáféréshez való joga

Az Érintett jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon:

 • az adatkezelés céljai;
 • az Érintett személyes adatok kategóriái;
 • azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket;
 • a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama;
 • az Érintett joga a helyesbítéshez, törléshez vagy adatkezelés korlátozásához, valamint az adatkezelés elleni tiltakozáshoz;
 • panasz benyújtásának joga a felügyeleti hatósághoz;
 • ha az adatokat nem az Érintettől gyűjtötték, a forrásukra vonatkozó minden elérhető információ;
 • az automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is, valamint az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír, és az Érintettre nézve milyen várható következményekkel jár.

Az Adatkezelő az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát 1 példányban az Érintett rendelkezésére bocsátja. Az Érintett által kért további másolatokért az Adatkezelő az adminisztratív költségeken alapuló, észszerű mértékű díjat számíthat fel. Ha az Érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, Adatkezelő az információkat széles körben használt elektronikus formátumban adja át, kivéve ha az Érintett másként kéri, a benyújtástól számított legfeljebb 30 napon belül.

7.2. Helyesbítés joga

Az Érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat, valamint jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok kiegészítését, figyelemmel véve az adatkezelés céljára.

7.3. Törléshez való jog

Az Érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, az Adatkezelő pedig köteles arra, hogy az Érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:

 • személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;
 • az Érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
 • az Érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre;
 • a személyes adatokat jogellenesen kezelték;
 • a személyes adatokat az Adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;
 • a személyes adatok gyűjtésére információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.

Az adatok törlése nem kezdeményezhető, ha az adatkezelés szükséges:

 • a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából;
 • a személyes adatok kezelését előíró, az Adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből, vagy az Adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából;
 • a népegészségügy területét érintő közérdek alapján;
 • Közérdek alapján végzendő archiválási-, tudományos és történelmi kutatási-, vagy statisztikai célból;
 • jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.
  1. Az adatkezelés korlátozásához való jog

Az Érintett kérésére a Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbi feltételek valamelyike teljesül:

 • az Érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az Adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;
 • az adatkezelés jogellenes, és az Érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
 • az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az Érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
 • az Érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az Adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az Érintett jogos indokaival szemben.

Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, a személyes adatokat a tárolás kivételével csak az Érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

  1. Adathordozáshoz való jog

Az Érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, és ezeket az adatokat egy másik Adatkezelőnek továbbítsa.

  1. Tiltakozás joga

Az Érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is. Ebben az esetben az Adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha az Adatkezelő bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Érintett érdekeivel, jogaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

  1. Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást

Az Érintett jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely rá nézve joghatással járna vagy őt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené.

  1. Visszavonás joga

Az Érintett jogosult arra, hogy személyes adataira vonatkozó hozzájárulását bármikor visszavonja.

 

8. Jogorvoslati lehetőségek

Jogai megsértése esetén az Érintett a 2. és 3. pontban megadott elérhetőségeken keresztül kérhet tájékoztatást, jogorvoslatot, vagy tehet panaszt. Ezek eredménytelensége esetén jogosult bírósághoz fordulni, illetve megkeresni a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságot.

9. Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH) elérhetősége

Megnevezés: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH)

Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.

Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.

Tel: +36 (1) 391-1400

Fax: +36 (1) 391-1410

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Honlap: http://www.naih.hu

10. Egyéb rendelkezések

Hatósági megkeresés, vagy egyéb jogszabályi kötelezettségen alapuló egyéb szervezet megkeresése esetén Adatkezelő adatkiadásra lehet köteles, vagy arra lehet kötelezhető. Ilyen esetekben Adatkezelő törekszik csak annyi és olyan jellegű személyes adat kiadására, amely az adatkiadási kötelezettség szempontjából feltétlenül szükséges.

 

 

 

       
         
         
         
         
         

 

7. Az érintett jogai

Az Érintett az Adatkezelő által kezelt személyes adataival kapcsolatosan – többek között – a következőkben leírt jogokkal élhet.

7.1. Az érintett hozzáféréshez való joga

Az Érintett jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon:

 • az adatkezelés céljai;
 • az Érintett személyes adatok kategóriái;
 • azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket;
 • a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama;
 • az Érintett joga a helyesbítéshez, törléshez vagy adatkezelés korlátozásához, valamint az adatkezelés elleni tiltakozáshoz;
 • panasz benyújtásának joga a felügyeleti hatósághoz;
 • ha az adatokat nem az Érintettől gyűjtötték, a forrásukra vonatkozó minden elérhető információ;
 • az automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is, valamint az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír, és az Érintettre nézve milyen várható következményekkel jár.

Az Adatkezelő az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát 1 példányban az Érintett rendelkezésére bocsátja. Az Érintett által kért további másolatokért az Adatkezelő az adminisztratív költségeken alapuló, észszerű mértékű díjat számíthat fel. Ha az Érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, Adatkezelő az információkat széles körben használt elektronikus formátumban adja át, kivéve ha az Érintett másként kéri, a benyújtástól számított legfeljebb 30 napon belül.

7.2. Helyesbítés joga

Az Érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat, valamint jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok kiegészítését, figyelemmel véve az adatkezelés céljára.

7.3. Törléshez való jog

Az Érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, az Adatkezelő pedig köteles arra, hogy az Érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:

 • személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;
 • az Érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
 • az Érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre;
 • a személyes adatokat jogellenesen kezelték;
 • a személyes adatokat az Adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;
 • a személyes adatok gyűjtésére információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.

Az adatok törlése nem kezdeményezhető, ha az adatkezelés szükséges:

 • a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából;
 • a személyes adatok kezelését előíró, az Adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből, vagy az Adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából;
 • a népegészségügy területét érintő közérdek alapján;
 • Közérdek alapján végzendő archiválási-, tudományos és történelmi kutatási-, vagy statisztikai célból;
 • jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.
  1. Az adatkezelés korlátozásához való jog

Az Érintett kérésére a Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbi feltételek valamelyike teljesül:

 • az Érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az Adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;
 • az adatkezelés jogellenes, és az Érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
 • az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az Érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
 • az Érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az Adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az Érintett jogos indokaival szemben.

Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, a személyes adatokat a tárolás kivételével csak az Érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

  1. Adathordozáshoz való jog

Az Érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, és ezeket az adatokat egy másik Adatkezelőnek továbbítsa.

  1. Tiltakozás joga

Az Érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is. Ebben az esetben az Adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha az Adatkezelő bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Érintett érdekeivel, jogaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

  1. Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást

Az Érintett jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely rá nézve joghatással járna vagy őt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené.

  1. Visszavonás joga

Az Érintett jogosult arra, hogy személyes adataira vonatkozó hozzájárulását bármikor visszavonja.

 

8. Jogorvoslati lehetőségek

Jogai megsértése esetén az Érintett a 2. és 3. pontban megadott elérhetőségeken keresztül kérhet tájékoztatást, jogorvoslatot, vagy tehet panaszt. Ezek eredménytelensége esetén jogosult bírósághoz fordulni, illetve megkeresni a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságot.

9. Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH) elérhetősége

Megnevezés: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH)

Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.

Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.

Tel: +36 (1) 391-1400

Fax: +36 (1) 391-1410

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Honlap: http://www.naih.hu

10. Egyéb rendelkezések

Hatósági megkeresés, vagy egyéb jogszabályi kötelezettségen alapuló egyéb szervezet megkeresése esetén Adatkezelő adatkiadásra lehet köteles, vagy arra lehet kötelezhető. Ilyen esetekben Adatkezelő törekszik csak annyi és olyan jellegű személyes adat kiadására, amely az adatkiadási kötelezettség szempontjából feltétlenül szükséges.

 

 

 

Iratkozz fel!

Iratkozz fel a hírlevelünkre és értesülj elsőként a legújabb akciókról!